166,66 m²

(Source: CBS, bodemgebruik 2012)


Alhoewel er 166,66 vierkante meter beschikbaar is voor iedere Nederlander, neemt de gemiddelde inwoner in Amsterdam genoegen met 1/3 hiervan.
 In Amsterdam moet je het maar doen met 53,2 vierkante meter om op te leven, terwijl de inwoners van Rozendaal (Gelderland) meer geluk hebben met 418,88 vierkante meters.

Dit is natuurlijk geen eerlijke vergelijking, omdat Amsterdam 55,740 keer meer inwoners heeft dan Rozendaal. Maar alsnog is het verschil opmerkelijk.

 Om dit verschil te benadrukken, toont deze kaart 'een Nederland' waarin iedereen evenveel plek heeft om te leven, wanneer iedere Nederlander een eigen kavel tot zijn beschikking heeft.Waar zou jij het liefste willen wonen?

Although there is about 166.66 square meters to live available to each Dutchman, the average inhabitant of Amsterdam is already pleased with 1/3 of it.
In Amsterdam you have to deal with an average of 53.2 square meters to live on, while the inhabitant of Rozendaal (Gelderland) are more lucky with an average of 418.88 square meters.
Of course, this is not quite a fair comparison, because Amsterdam has got a 55,740 times more inhabitants than Rozendaal. But still the difference is pretty remarkable.

To clarify this difference, I made a map of the Netherlands in which everyone has as much place to live, based on the fact that for each Dutchman as a detached plot available.Now, where would you rather live?

data

Rotterdam

+ 140,7 %

Using Format