Jan (2019)

Het boek is niet te koop maar ik lees 'm graag met je door.

The book is not for sale but I would like to read it with you.

'Jan, de 100-jarige man' is een boek vol verhalen van de familie Melis. 

Op 19 december 1919 werd mijn opa geboren in een boerengezin in De Mortel. Heel zijn leven heeft hij in hetzelfde dorp gewoond en als hij mocht kiezen, verliet hij dit nooit.

Ik heb mijn opa niet bewust gekend, maar door een boek over hem te maken voelt het of ik zijn hele leven vanaf de zijlijn heb mee mogen maken. Ik leefde even met hem mee in een andere tijd. 

'22 jaar na zijn dood, kwam mijn opa weer een beetje tot leven. 

Wat bijzonder om hem na zoveel jaar te leren kennen.'

Jan, the 100-year-old man, is a book full of stories by the Melis family.

My grandfather was born on December 19, 1919 in a peasant family in De Mortel. All his life he lived in the same village and if he could choose, he never left it.

I did not know my grandfather consciously, but by making a book about him it feels like I have been able to experience his life from the sidelines.

"22 years after his death, my grandfather came back to life.

How special to get to know him after so many years. '

 

 

Cover

layout

layout

layout

layout

layout

Using Format