Crossing Covid (2020)

original photo by Matt McGillivray

We gaan ons steeds meer aanpassen aan de 1,5 meter cultuur, wat niet voor niks ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd. 


Stations, musea, stadscentra en kantoren worden voorzien van lijnen, cirkels en instructieborden.

 
Waar je in het stadscentrum een verdwaalde tegenligger nog vaak kan ontwijken, is dit bij het zebrapad een lastiger verhaal: in een krap tijdsframe steek je al zigzaggend de straat over, in de hoop de 1,5 meter te kunnen bewaren. De verkeerslichten bij drukke oversteekplaatsen zouden vaker of langer op groen kunnen gaan, maar ook aan het ontwerp zou iets gedaan kunnen worden.


Als ontwerper vraag ik me altijd graag af hoe ik een probleem kan oplossen door deze in een bestaande vorm te gieten. In eerste instantie ben ik geen voorstander van een nieuw product ontwerpen, als er al zoveel goede ontwerpen bestaan.


Het zebrapad leent zich in deze situatie perfect voor vernieuwing. Het zwart-witte pad met ‘vrije interpretatie’ krijgt een richting en route zonder dat de functie wordt verwaarloosd.

We are increasingly adapting to the 1.5 meter culture, which is called 'the new normal' for a reason.

Stations, museums, city centers and offices are provided with lines, circles and instruction boards.

You can often avoid an oncoming person in the city center, but this is a trickier story at the crosswalks: in a tight time frame you cross the street, hoping to ensure the 1.5 meter. The traffic lights at busy crossings could go green more often or longer, but something could also be done about the design.

As a designer, I always like to wonder how I can solve a problem by casting it into an existing 'shape'. At first I am not in favor of designing a new product, if there are already so many good designs.

In this situation, the crosswalk lends itself perfectly to renewal. The black and white path with "free interpretation" gets a direction and route without neglecting the function.

 

Crossing Covid

Normal situation 

(photo by Matt McGillivray)

 

Ben jij net zo enthousiast over dit idee, als ik?
Laat het me weten! Ik voer het graag met je uit.

Using Format