Het Dakplan (2018)

Een nooduitgang voor als de dijken breken


Nederland kan iedere dag overstromen. 5% van de Nederlanders heeft hiervoor een noodpakket in huis terwijl meer dan 50% in een risicogebied woont. Wat is een geschikte nooduitgang voor als de dijken breken? Aangezien dakpannen het meest gebruikte materiaal voor dakbedekking is in Nederland, kan ik voorzichtig concluderen dat er meer mensen zijn voorzien van dakpannen dan van een noodpakket. Geen gekke vergelijking wanneer je een dakpan kan ombouwen tot reddingsmiddel. 

Hoewel het Dakplan het reddingsmiddel is, is de bewustwording rondom dit project het belangrijkste. 

Het Dakplan is een modulaire set identieke, holle dakpannen die je in elkaar kan schuiven tot drijvend vlot. Met een drijfvermogen van 5kg per stuk, kan iedereen zijn eigen drijfbare gewicht samenstellen. Het Dakplan dient zowel fysiek als mentaal als nooduitgang: het is een waarschuwing voor mogelijk gevaar, een motivatietechniek om slachtoffers op de meest veilige schuilplek te krijgen en een mogelijk reddingsmiddel om de ramp te overleven. 

The Netherlands can flood every day. 5% of the Dutch inhabitants have got an emergency pack for this, while more than 50% live in a risk area. What will be a suitable emergency exit for when the dikes break? Since roof tiles are the most commonly used material for roofing in the Netherlands, I can cautiously conclude that more people have roof tiles than an emergency pack at home. No strange comparison when you can convert a roof tile into a rescue device.

Although the Dakplan (roof plan) is a rescue tool, the awareness is the most important aspect of this project.


The Dakplan is a modular set of identical, hollow, roof tiles that you can connect into a float. With a buoyancy of 5kg each, everyone can put together their own buoyant weight.
The Dakplan serves both physically and mentally as an emergency exit: it's a warning of possible danger, a motivation to get victims in the most safe place: the roof, and a possible rescue device to survive the flood. 

 

 

collage

proces

proces

proces

proces

afstudeer presentatie

Dutch Design Week (2018)

Dragons' Den Pitch SMO (2018)

Expo: 'Dus Wat Gaan Wij Doen?' (2019)

interview ASN bank, duurzame ontwerpers (2019)

Publicatie in de DUDE (2018)

'All Systems Down' van Tracy Metz (pakhuis de zwijger, 2019

Using Format