Jolein Melis

Watersnootrump (2018)

ter preventie van de watersnootrump

Mede dankzij Trump zal klimaatverandering toenemen. Dat kan als gevolg hebben dat de dijken in Nederland gaan breken. 

Dit luchtbed dient niet als redding, maar om een statement te maken tegen zijn wrede ideeën.

‘Thanks’ to Trump, climate change will increase. As a result to these changes, the dikes in the Netherlands may break and the half of this country will drown.

This airbed does not serve as a rescue, but to make a statement against its cruel ideas.

 

 

proces

proces

proces

Using Format